NIE MASZ POMYSŁU NA PREZENTACJĘ?

Nie masz pomysłu jak rozpocząć przygotowania do prezentacji?

Nie masz na nią pomysłu?

Zacznij więc przygotowania od „tyłu”.
Zacznij od sprecyzowania EFEKTU Twojej opowieści biznesowej.

 

Pomyśl i zapisz , co mają zapamiętać twoi odbiorcy.
Jakie 3 informacje mają wynieść ze spotkania z tobą?

Jeszcze precyzyjniej wypracujesz sukces prezentacji, już na starcie twoich przygotowań, jeśli skoncentrujesz się na zaprojektowaniu, wymyśleniu:
Co mają zrobić twoi odbiorcy po prezentacji?

Zaplanuj taką jedną rzecz- kupno twojego rozwiązania, akceptację budżetu na twój projekt, głosowanie za twoją kandydaturą
David Belasco, pisarz i znana postać w kręgach teatralnych, powiedział, że myśl przewodnią każdej z jego sztuk można zapisać w formie jednego, krótkiego zdania na odwrocie wizytówki. Czy nasza prezentacja przeszłaby test Davida Belasco?
Sformułuj, więc jednym zdaniem, o czym będziesz mówić.
Zaskakująco wiele osób uważa, że celem prezentacji jest „przekazanie informacji”. Ten mylny pogląd często pokutuje wśród osób tworzących prezentacje firmowe. Może to być prawda, jeśli prezentacja jest po prostu formą raportu, prezentacji statusu projektu przedstawianego podczas „monthly” spotkania pracowników.
Tymczasem przygotowanie prezentacji powinniśmy rozpocząć od ustalenia, jaki jest jej zamysł. Wtedy będziemy w stanie osiągnąć, co najmniej kilka celów:

-instrukcja: poinformowanie słuchaczy o czymś lub nauczenie ich czegoś;
– zmotywowanie i zainspirowanie słuchaczy do działania;
-zmiana przekonań: przekonanie słuchaczy do punktu widzenia prezentera;
– stymulacja: zachęcenie do dyskusji; zadowolenie: rozbawienie słuchaczy i zapewnienie im rozrywki.

Większość prezentacji ma jednak na celu ( przynajmniej na poziomie deklaracji prezenterów) wpłynięcie na myśli, działanie i poglądy innych osób. Jeśli taki zamysł legł u źródeł prezentacji, jest to prezentacja perswazyjna. I warto także twojej prezentacji nadać taki charakter. Prawdziwie skuteczna i profesjonalna prezentacja sprawia, że słuchacze zaczynają myśleć i robić to, co prezenter chciałby, aby myśleli i robili. Słuchacze mogą też nie zgadzać się z poglądem prezentera, ale tym intensywniej go słuchają i tym większą szansę ma przepracować z nimi ich obiekcje. W ostatecznym rozrachunku wygrać- przekonać, sprzedać, zachęcić do współpracy.

Pomysły- oryginalny i poruszający -na prezentację czy wystąpienie podpowiada Ci doświadczenie, intuicja albo …przynosi Ci je upływający czas.

Jeśli masz trudność ze sprecyzowaniem intrygującej koncepcji pomóż jej przyjść do Ciebie.
Przez najbliższy czas- nawet przez 2 tygodnie zbieraj wszystkie informacje, które uważasz za przydatne- zdjęcia, cytaty, przykłady. Fragmenty artykułów, wypowiedzi, dane i liczby.Badania i sondaże?- tak.Liczby, które mogą poruszyć wyobraźnię Twoich odbiorców?- tak.

Zamknij ten etap opracowaniem szkicu koncepcyjnego. Możesz go nazwać scenariuszem, niektórzy nazywają go konceptogramem. Większość osób przygotowujących wystąpienie łączy poszczególne części w sposób dość przypadkowy. „Składa” je w ciąg następujących po sobie tematów bez planowania strategii użycia przykładów, argumentów, ilustracji i narzędzi.

 

Podziel najpierw Twoje wystąpienie na kilka „zgrubnych” tematów/rozdziałów. Następnie zastosuj tabelkę w której wpisz obok siebie: temat/rozdział prezentacji- spis informacji- listę argumentów- przykłady ilustrujące- łącznik narracyjny.Łączniki narracyjne albo inaczej pomosty logiczne pozwalają połączyć kolejne części Twojej prezentacji. Mogą być krótką rekapitulacją tematu/rozdziału, pytaniem albo wprowadzeniem do następnej części.

Jesteś o krok bliżej stworzenia koncepcji prezentacji, choć nadal daj sobie wolną rękę do jej redagowania, wymyślania i tworzenia.

 

 

Ty w prezentacjach biznesowych

prezentacje biznesowe
„It usually takes me more than three weeks to prepare a good impromptu speech. ”
Mark Twain

Przyszedł czas na ważną dla Ciebie prezentację.

Zastanawiasz się jak znaleźc na nią pomysł?

Jak ją przygotować?

Jak zrobić świetne pierwsze wrażenie i zdobyć zaufanie odbiorców?

Jak ekspresyjnie prezentować ważne dla twojej firmy informacje?

Jaką posługiwać się gestykulacją?

W jaki sposób utrzymywać kontakt wzrokowy z odbiorcami?

Jak mówić żeby przykuwać uwagę audytorium?

Jak pracować z tremą?

„Ty w prezentacjach” to opis ścieżki przygotowania i wykonania prezentacji biznesowych. Opisuję go w taki sposób, aby wspomóc proces tworzenia Twojej prezentacji biznesowej krok po kroku. Oparty został o założenie, że wysoką efektywność prezenter osiąga, kiedy pracuje nad wystąpieniem, co najmniej kilka tygodni.Systematycznie podejmując kolejne kroki, które zbliżają do sukcesu.

Kilka tygodni??? Oszalał gość- pomyślisz pewnie.

Steve Jobs, którego być może oglądasz i podziwiasz i chcesz, domyślam się,tak jak on ( 🙂 ) występować przygotowywał się 4-6 tygodni do prezentacji promujących jego nowe urządzenia.

Każde ważne dla Ciebie wystąpienia, nie tylko prezentacja, potrzebują dojrzewać. Jak owoce. Dasz owocom czas będą słodkie. Nie dasz- gorzkie.
Tak samo jest z Twoimi prezentacjami. Dasz sobie mało czasu na ich przygotowanie, zakorzenienie się w nich, przećwiczenie- masz jakiś efekt.
Dasz im tyle czasu ile potrzebują- rośnie szansa na Twój sukces.

” Ty w prezentacjach” to koncepcja procesu tworzenia i wykonania prezentacji osadzona na osi czasu, podzielona na niezbędne etapy i czynności, które warto systematycznie wykonać żeby usłyszeć: „świetna robota”, „ proponuję współpracę”, „ ja też zamawiam”.

Zapraszam cię do systematycznej pracy.

Zrób to dla siebie.

Zacznij najpóźniej 4 tygodnie przed dniem W- dniem wystąpienia.

Podziel pozostające do wystąpienia 4 tygodnie na nstp. etapy:

  • 2 tygodnie na stworzenie pomysłu, zgromadzenie potrzebnych informacji i ilustracji oraz na przygotowanie konceptogramu prezentacji
  • 1 tydzień na przygotowanie pliku prezentacji- projektu PP, Prezi, Keynote.
  • 1 tydzień ( ostatni 4-ty) na próby wykonania prezentacji i przygotowanie materiałów oraz sprzętu
  • W ostatnim tygodniu wydziel czas na przygotowanie sali prezentacyjnej i kontrolę sprzętu

Ty w mediach- co tu znajdziesz?

Wystąpienia publiczne i trening medialny

 

„ Fakty niezarejestrowane nie istnieją. Ileż na świecie wydarza się masakr, trzęsień ziemi, ile tonie statków, wybucha wulkanów, jak wielu ludzi jest prześladowanych, torturowanych, zabijanych. Jeśli jednak nie znajdzie się ktoś, kto to zobaczy, opisze, sfotografuje, to wydarzenia te jakby się nie odbyły, cierpienie jakby nie miało znaczenia, miejsca w historii, ta, bowiem istnieje tylko wtedy, kiedy ktoś ją opowiada”
Tiziano Terzani

Media są świadkiem koniecznym dzisiejszego życia. Dziennikarze, jako pośrednicy i selekcjonerzy informacji płynących z organizacji w mniejszym lub większym stopniu zniekształcają- często w sposób niezamierzony, a czasami celowo- oryginalny przekaz płynący od Ciebie- pierwotnego nadawcy do widza, słuchacza i czytelnika. Aby tekst Twojej wypowiedź spotkał się z minimalnymi zastrzeżeniami, korektą czy odrzuceniem ze strony dziennikarza, warto myśleć tak jak on i przestrzegać zasad przygotowania materiałów i wypowiedzi w sposób określonych właśnie przez niego i jego wydawców. Proponuję Ci przyjąć podstawową zasadę w twoich zabiegach public relations we współpracy z prasą: ułatwiać pracę dziennikarzom.

Jesteś de facto sprzedawcą informacji o Tobie a dobry sprzedawca dba przecież o klienta.

Dbaj o niego więc dostarczając gotowych niemal do druku albo emisji treści i wypowiedzi.

Media stają się świadkami rozmaitych wydarzeń: dziejących się spontanicznie, niezaplanowanych ( klęski żywiołowe, wypadków i katastrof, sytuacji kryzysowych w państwach, organizacjach) oraz tych, które są staranie i pieczołowicie przygotowane przez sztaby specjalistów public relations. Przy czym stosunek częstotliwości wydarzeń niespodziewanych do zaplanowanych wypada tak sądzę, na korzyść tych, które przygotowują specjaliści PR-u. W bezmiarze działań tych specjalistów, mnogości eventów, kampanii, kontrolowanych przecieków i „podrzucanych” mediom informacji można w zasadzie mówić o mediach, jako o świadku „zorganizowanym”, przyciąganym przez PR-owców w celu relacjonowania przygotowanych wcześniej, użytecznych z punktu widzenia tychże specjalistów „wydarzeń” a niekiedy „pseudowydarzeń”. Tak rozkwitłej ostatnio „postprawdy” czyli manipulacyjnie nazwanego kłamstwa. Media rzadko są, zatem przypadkowym obserwatorem wydarzeń. Głównym zadaniem twoim i osób odpowiedzialnych za komunikację organizacji z jej środowiskiem, odbiorcami i klientami jest zręczne przyciąganie uwagi dziennikarzy. Twoja zręczność jest potrzebna szczególnie w sytuacjach kryzysowych, kiedy potrzebne staje się przerzucanie zainteresowania mediów z tematów niewygodnych dla firmy na pozytywne treści. Aby minimalizować negatywne skutki niekorzystnych dla firmy wydarzeń ( w sprzyjających okolicznościach pożytkować je dla podniesienia wiarygodności firmy lub organizacji).

„ Ty w mediach ” pozwoli Ci prześledzić tworzenie wypowiedzi i jej wykonywanie w mediach na wszystkich etapach od chwili, kiedy dzwoni dziennikarz, przez przygotowanie przez Ciebie wypowiedzi do jej druku i emisji na antenach mediów tradycyjnych. Korzystaj z wiedzy, jaką zdobyłem pracując zarówno w mediach, prowadząc działania PR jak i doradzając klientom w ich kontaktach z dziennikarzami. I tymi rzetelnymi i tymi, którzy bywa, że służą innej sprawie…

ROGALA MEDIA TRENING

Skorzystaj z doświadczenia i inspiracji