3 maja 2017 Adam Rogala

NIE MASZ POMYSŁU NA PREZENTACJĘ?

Nie masz pomysłu jak rozpocząć przygotowania do prezentacji?

Nie masz na nią pomysłu?

Zacznij więc przygotowania od „tyłu”.
Zacznij od sprecyzowania EFEKTU Twojej opowieści biznesowej.

 

Pomyśl i zapisz , co mają zapamiętać twoi odbiorcy.
Jakie 3 informacje mają wynieść ze spotkania z tobą?

Jeszcze precyzyjniej wypracujesz sukces prezentacji, już na starcie twoich przygotowań, jeśli skoncentrujesz się na zaprojektowaniu, wymyśleniu:
Co mają zrobić twoi odbiorcy po prezentacji?

Zaplanuj taką jedną rzecz- kupno twojego rozwiązania, akceptację budżetu na twój projekt, głosowanie za twoją kandydaturą
David Belasco, pisarz i znana postać w kręgach teatralnych, powiedział, że myśl przewodnią każdej z jego sztuk można zapisać w formie jednego, krótkiego zdania na odwrocie wizytówki. Czy nasza prezentacja przeszłaby test Davida Belasco?
Sformułuj, więc jednym zdaniem, o czym będziesz mówić.
Zaskakująco wiele osób uważa, że celem prezentacji jest „przekazanie informacji”. Ten mylny pogląd często pokutuje wśród osób tworzących prezentacje firmowe. Może to być prawda, jeśli prezentacja jest po prostu formą raportu, prezentacji statusu projektu przedstawianego podczas „monthly” spotkania pracowników.
Tymczasem przygotowanie prezentacji powinniśmy rozpocząć od ustalenia, jaki jest jej zamysł. Wtedy będziemy w stanie osiągnąć, co najmniej kilka celów:

-instrukcja: poinformowanie słuchaczy o czymś lub nauczenie ich czegoś;
– zmotywowanie i zainspirowanie słuchaczy do działania;
-zmiana przekonań: przekonanie słuchaczy do punktu widzenia prezentera;
– stymulacja: zachęcenie do dyskusji; zadowolenie: rozbawienie słuchaczy i zapewnienie im rozrywki.

Większość prezentacji ma jednak na celu ( przynajmniej na poziomie deklaracji prezenterów) wpłynięcie na myśli, działanie i poglądy innych osób. Jeśli taki zamysł legł u źródeł prezentacji, jest to prezentacja perswazyjna. I warto także twojej prezentacji nadać taki charakter. Prawdziwie skuteczna i profesjonalna prezentacja sprawia, że słuchacze zaczynają myśleć i robić to, co prezenter chciałby, aby myśleli i robili. Słuchacze mogą też nie zgadzać się z poglądem prezentera, ale tym intensywniej go słuchają i tym większą szansę ma przepracować z nimi ich obiekcje. W ostatecznym rozrachunku wygrać- przekonać, sprzedać, zachęcić do współpracy.

Pomysły- oryginalny i poruszający -na prezentację czy wystąpienie podpowiada Ci doświadczenie, intuicja albo …przynosi Ci je upływający czas.

Jeśli masz trudność ze sprecyzowaniem intrygującej koncepcji pomóż jej przyjść do Ciebie.
Przez najbliższy czas- nawet przez 2 tygodnie zbieraj wszystkie informacje, które uważasz za przydatne- zdjęcia, cytaty, przykłady. Fragmenty artykułów, wypowiedzi, dane i liczby.Badania i sondaże?- tak.Liczby, które mogą poruszyć wyobraźnię Twoich odbiorców?- tak.

Zamknij ten etap opracowaniem szkicu koncepcyjnego. Możesz go nazwać scenariuszem, niektórzy nazywają go konceptogramem. Większość osób przygotowujących wystąpienie łączy poszczególne części w sposób dość przypadkowy. „Składa” je w ciąg następujących po sobie tematów bez planowania strategii użycia przykładów, argumentów, ilustracji i narzędzi.

 

Podziel najpierw Twoje wystąpienie na kilka „zgrubnych” tematów/rozdziałów. Następnie zastosuj tabelkę w której wpisz obok siebie: temat/rozdział prezentacji- spis informacji- listę argumentów- przykłady ilustrujące- łącznik narracyjny.Łączniki narracyjne albo inaczej pomosty logiczne pozwalają połączyć kolejne części Twojej prezentacji. Mogą być krótką rekapitulacją tematu/rozdziału, pytaniem albo wprowadzeniem do następnej części.

Jesteś o krok bliżej stworzenia koncepcji prezentacji, choć nadal daj sobie wolną rękę do jej redagowania, wymyślania i tworzenia.

 

 

ROGALA MEDIA TRENING

Skorzystaj z doświadczenia i inspiracji