slide

Krok I : Badanie potrzeb szkoleniowych z menedżerem odpowiedzialnym za wdrażanie zmian przez pracowników.

W pierwszej kolejności rozmawiamy z menedżerem, osobą odpowiedzialną za projekt szkoleniowy, czyli jego pomysłodawcą. Ustalamy, z jakiego powodu sięga po metodę treningu, jako narzędzia rozwoju pracowników. Badamy, jaki jest aktualny stan wiedzy i umiejętności szkolonych zespołów lub osób a także jakiej zmiany oczekuje- ustalamy luki kompetencyjne.

slide

Krok II : Badanie potrzeb szkoleniowych uczestników.

Ankietowo lub osobiście komunikujemy się z uczestnikami zamówionego warsztatu. Badamy ich potencjał – mocne strony i indywidualne potrzeby. Wsłuchujemy się w cele, jakie pragną zrealizować.

slide

Krok III : Przygotowanie programu treningów.

Analiza potrzeb warsztatowych daje nam bogaty zasób informacji niezbędnych do opracowania dopasowanego do potrzeb firmy, instytucji i jej specjalistów programu zajęć. Ustalamy listę case’ów do pracy na zajęciach.

slide

KROK IV : Akceptacja programu i oferty przez zamawiającą treningi firmę.

Po akceptacji założeń programu przez instytucję, firmę zamawiającą powstaje jego wersja realizacyjna, prezentacje, materiały dla uczestników.

slide

KROK V : Proces treningowy.

Przeprowadzamy zajęcia pracując w oparciu o wytypowane case’y. Stosujemy ćwiczenia nagrywane na kamerę, ćwiczenia indywidualne i grupowe. Analizę ćwiczeń przeprowadzamy aktywizując uczestników do dzielenia się feedbackiem. Obszerny feedback pozwala uczestnikom na wgląd w siebie i kontynuację pracy nad swoim rozwojem w przyszłości

slide

KROK VI : Przygotowanie raportu poszkoleniowego.

Po treningach przedstawiamy raport opisujący obszary do rozwoju uczestników i rekomendacje trenerskie wskazujące kierunki dalszego rozwoju uczestników.

slide

KROK VII : Przygotowanie i przeprowadzenie follow up-u.

Na zamówienie firm i instytucji opracowujemy follow up- dodatkowy trening- pozwalający dopełnić proces treningowy.

Prev
Next

ROGALA MEDIA TRENING

Skorzystaj z doświadczenia i inspiracji